Menu

Carbon Critical Design

Hur mycket påverkas halterna av växthusgaser av den nya trafiklösningen? Hur kan vi skapa städer och utveckla nya projekt som är mer koldioxidsnåla? Med Atkins verktyg för Carbon Critical Design är svaret aldrig långt borta.

Det är ett program som öppnar en mängd möjligheter att analysera, utvärdera och kalkylera framtida och befintlig CO2-belastning kopplade till såväl befintliga lösningar som planerade projekt.

Carbon Critical Knowledgebase

Hjärtat i vår lösning består av en databas laddad med både hårda och mjuka fakta om hur byggmaterial, metoder, energislag etc. påverkar CO2-belastningen. I webbverktyget finns också uppgifter om hur olika lagar och regler inverkar på utfallet.

Med alla fakta på plats är det sedan enkelt att kalkylera, utvärdera, analysera och skapa rapporter – allt med det övergripande syftet att identifiera och sänka CO2-belastningen kopplade till olika projekt – planerade eller befintliga.

Carbon Critical Masterplanning

I vårt program för Carbon Critical Masterplanning använder vi även vår kunskapsdatabas för att effektivisera stadsplaneringen av hela kvarter, stadsdelar och större byggprojekt – järnvägar, vägar etc. Programmet är främst utvecklat för att användas i tidiga skeden när nya översikts- och detaljplaner ska tas fram.

Verktyget bygger på CAD-teknik (CityCAD) och gör det möjligt att visualisera hur geografiska parametrar, landutnyttjande, energifrågor, byggstorlek, trafiklösningar etc. påverkar CO2-utfallet. Olika förslag kan ställas mot varandra och utvärderas utifrån klimatpåverkan.