Menu

Våra projekt

Beställarstöd

Atkins har ett brett erbjudande inom projektutveckling, byggstyrning och besiktning – från tidiga skeden till godkänd entreprenad.

>

Visa projekt

Järnväg

Vi levererar teknikstöd och rådgivning inom hela BEST-området: bana, el, signal och tele.

>

Visa projekt

Konstbyggnad

Vi besiktigar, projekterar, konstruerar och tar fram bygghandlingar för alla typer av konstbyggnader.

>

Visa projekt

Landskapsarkitektur

Vi tar fram utformningsförslag så att de är estetiskt relevanta samt genomförbart på ett teknisk, ekonomiskt och hållbart plan.

>

Visa projekt

Mark, vatten och geoteknik

Vi utreder tidiga skeden, projekterar och är med i genomförandeskedet när det kommer till allt inom mark, vatten och geoteknik.

>

Visa projekt

Miljö

Vi utför MKB och riskanalyser i samband med planering och projektering i allt från stora järnvägsprojekt till mindre ombyggnationer i stadskärnor.

>

Visa projekt

Spårväg

Atkins har en särställning inom komplexa spårvägsuppdrag och hanterar samtliga delar som ingår i ett projekts olika skeden.

>

Visa projekt

Trafik och samhällsplanering

Våra samhälls- och trafikplanerare hjälper dig med planering, analyser och utredningar i syfte att skapa och utveckla ett hållbart samhälle.

>

Visa projekt

Väg och gata

Vi hjälper till att utreda utvecklingsmöjligheter inom väg och gata och vi tar fram lösningar och planer på bäst tänkbara vis.

>

Visa projekt