Menu

Avfallskvarnar i Älmhult

I uppdraget ingår det att ta fram ett PM som avser att sammanfatta de för- och nackdelar som finns med avfallskvarnar, samt att övergripande sammanställa dokumentation som kan användas för fortsatt arbete.

Uppdraget skall belysa och vara applicerbart mot aktuellt spillvattennät i Älmhults kommun.

Avfallskvarnar i Almhult bild sida

Projektinformation

Kund

Älmhults kommun

 

Åtgärdsplan för återvinningsstationer

Atkins har genomfört en kartläggning och tagit fram en åtgärdsplan för återvinningsstationer m.m. i Vallentuna kommun. Sedan 1994 är det producenterna som ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar i

>Läs mer
Digital plattform för återanvändning

Atkins har utvecklat en prototyp till en app för att du ska kunna låna, byta, hyra eller ge bort saker du annars skulle ha slängt eller köpt. Projektet är del

>Läs mer
Dubbelspårsutbyggnad genom Hallsberg

Atkins har vunnit bygghandlingsprojekteringen för dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket genom Bergslagen, delen ”Genom Hallsberg”. Under de närmaste åren kommer vi att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar, genomföra byggplatsuppföljning samt ta fram

>Läs mer
Simrishamnsbanan, Dalby – Tomelilla

I Region Skånes utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 har regionen formulerat utvecklingsstrategi för Skåne. En av utmaningarna som regionen står inför är tillgängligheten och den regionala balansen. Därför har Trafikverket, berörda

>Läs mer