Menu

Sege Park

Atkins är en del i det team som vann den svenska delen av innovationstävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Med förslaget It Takes a Block visade teamet upp lösningar för hållbar utveckling av gamla sjukhusområdet Sege Park i Malmö.

Teamets förslag presenterar ett utnyttjade av en stadsdel med blandad bebyggelse och olika förvaltningsformer, som erbjuder möjligheter för hållbara boendeformer då fokus är samnyttjande som ett sätt att minska på resursanvändningen. Kvarteret ger möjligheter till utveckling av gemensamma ytor i form av matsal, odlingscenter och takterrass med bad och tvättstuga samt att kvarteret ger möjligheter till gemenskap utifrån de boendes förutsättningar.

Atkins har bidragit till tävlingsförslaget genom att utveckla strategier och beräkna hur de valda lösningarna hjälper till att reducera klimatbelastningen som de boende ger upphov till genom sin konsumtion och vanor. Vi har också studerat möjliga system för hållbar teknisk försörjning, där bl.a. en studentgrupp från Uppsala universitet under handledning av Atkins tittat på innovativa lösningar för vatten- och energikretsloppen.

Mer om tävlingen och vårt vinnarbidrag finns att läsa på Malmö stads hemsida.

I december 2016 slutfördes markanvisningsprocessen för Sege Park. Elva utvalda aktörer ska utveckla stadsdelen genom förverkliga vissa av idéerna och strategierna som föreslogs i innovationstävlingen.

sege park

Spara

Spara

Digital plattform för återanvändning
Avfall_banner

Atkins har utvecklat en prototyp till en app för att du ska kunna låna, byta, hyra eller ge bort saker du annars skulle ha slängt eller köpt. Projektet är del

>Läs mer
Badhusparken, Hyllie
Badhusparken Hyllie - Banner

Vid Hyllie i södra Malmö planerar Malmö stad att bygga ett nytt badhus och en ny park, Badhusparken. Atkins var ett av tre kontor som fick det parallella skissuppdraget att

>Läs mer
Bjeredsparken
Bjeredsparken - Banner

I samband med utbyggnad av det i Lund centralt belägna Sockerbruksområdet har den intilliggande Bjeredsparken rustats upp och fått en ny utformning. Uppdraget har omfattat gestaltning och detaljprojektering av parken.

>Läs mer
Bredgatan, H+, Helsingborg
Bredgatan H Helsingborg - Banner

Atkins Malmö tog hem vinsten i det prestigefyllda WAN Awards 2012- Urban Regeneration, Unbuilt category för projektet Bredgatan H+!   Projektet genomfördes tillsammans med Erik Guidice Architects, Deloitte, Transsolar, Charlotte

>Läs mer