Vårt sätt att leva, arbeta, resa och kommunicera förändras i en takt som saknar motsvarighet i historien. För att möta framtidens behov krävs snabb, genomtänkt anpassning.

Digitaliserad projekthantering förbättrar både prestanda och förutsägbarhet. Det frigör tid, resurser och ökar säkerheten.

Digitala tvillingar är virtuella kopior av fysiska tillgångar bidrar till att på ett enklare och mer kostnadseffektivt testa olika optimeringslösningar.

Genom ett gemensamt dataekosystem blir vi bättre tillsammans med kunder och samarbetspartners, det skapar enkelhet, tydlighet och ökad transparens.

Rätt information, i rätt tid, i rätt format – Gå från data till insikt

Med hjälp av våra data scientists skapas en gemensam syn på hur data ska tolkas och visualiseras. På så sätt blir riktningen tydligare och mer effektiv. Genom att omvandla komplexa datamängder till tydliga visualiseringar hjälper vi våra kunder att gå från data till insikt fortare än någonsin förut och ta snabba mer välgrundade beslut

Atkins Analytics- Datadriven fordonsförvaltning

Atkins Analytics är ett BI-verktyg specialiserat för att hantera järnvägsinformation och, fordonsdata. Atkins Analytics möjliggör proaktiv datadriven fordonsförvaltning med 99,9% teknisk tillförlitlighet genom: kontraktsuppföljning, TCMS övervakning  och underhållsprediktering

Algoritmer och prediktivt underhåll

Atkins Analytics erbjuder även avancerade tjänster inom algoritmframtagning för t.ex. prediktivt underhåll där algoritmer för degenereringkurvor, mönsterigenkänning och funktionsbedömning tillämpas. Andra intressanta områden som utforskas är textanalys och korskorrelationer.

    • Skräddarsydda behovsanpassade analyser
    • Prognostisering
    • Möjlighet att kombinera data från flera datakällor för kraftfulla analyser
    • Skalbar och användarvänlig

Kontakta oss

Anders Burvall

Practice Director Digital Services

+46 73 633 92 56

   

henrikfälldin

Henrik Fälldin

Practice Manager Digital Engineering & Analytics

 

+46 76 628 53 45