Vi skapar värde genom att sammanföra verksamhetskunnande med digital kompetens och innovation

Vi bygger behovsanpassade lösningar som löser verksamhetsproblem utifrån ett helhetsperspektiv, med hjälp av innovativ teknologi. Vi ser till helheten teknik, människa, processer.

Rätt information, i rätt tid, till rätt person, i rätt format
Genom att omvandla komplexa datamängder till tydliga visualiseringar hjälper vi våra kunder att gå från data till insikt fortare än någonsin förut och ta snabba och välgrundade beslut baserade på fakta.

Vi har ledande lösningar
Vi erbjuder olika typer av lösningar för att möte våra kunders behov,
Analytics och Analytics+.

Analytics

Datadriven fordonsförvaltning
Atkins Analytics är ett BI-verktyg specialiserat för att hantera järnvägs- och spårfordonsdata. Vi kombinera data från flera datakällor för kraftfulla analyser som är skalbara och användarvänliga.

Några av våra lösningar är:

  • Underhållsuppföljning
  • Garantiuppföljning
  • Tillgänglighetsuppföljning
  • TCMS övervakning
  • Kontraktsuppföljning

Analytics+

Prediktiv fordonsförvaltning
Genom Atkins Analytics+ erbjuder vi även tjänster inom maskininlärning, artificiell intelligens och advanced analytics.

Några av våra lösningar är:

  • Prediktiv underhållsuppföljning
  • Textanalys (NLP)

Kontakta oss

Gustav Johansson

Practice Manager Asset Analytics

 

+46 736 339 240

   

Anders Burvall

Practice Director Digital Services

+46 73 633 92 56