Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi har utvecklat vår affärsstrategi kring denna grundläggande princip den ingår i varje aspekt av vårt arbete, från projektplanering till leverans. Vår verksamhet ska inte äventyra planetens framtid, eller de som lever på den. Vi driver vårt företag på ett sätt som gynnar miljön, samhället och de globala och lokala ekonomierna, vilket gör det möjligt för oss att framtidssäkra verksamheten.

Strategin baseras på FN:s mål

Vår hållbara affärsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och bygger på att vår prestation utvärderas mot en uppsättning av vetenskapsbaserade mål på hög nivå. Detta ger oss ett bredare perspektiv på hur vi definierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för vår verksamhet. Vår strategi baseras på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

 

Lokala hållbarhetsambassadörer samt utbildning

I Sverige har vi miljö- och hållbarhetsambassadörer på varje kontor. Alla anställda genomgår en grundläggande intern miljö- och hållbarhetsutbildning i början av sin anställning och vi har speciella interna hållbarhetsutbildningar för uppdrags- och anbudsledare samt för våra experter inom miljö och hållbarhet.

 

Hållbarhetsprojekt 2022

Utöver våra miljö- och arbetsmiljömål med koppling till hållbarhet ska vi under år 2022 starta minst 10 identifierade hållbarhetsprojekt, där minst 8 ska vara genomförda innan året är slut.

Vi bidrar redan till var och ett av de 17 globala hållbarhetsmål(SDG) som beskrivs nedan och fokuserar vår hållbara affärsstrategi kring SDG där vi kan påverka den mesta förändringen. Målen vi fokuserar på strategiskt fram till 2023 är:

Mål 7 – Hållbar energi för alla (eng)
Mål 11 – Hållbara städer och samhälle (eng)
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar (eng)