Category:

Asset Management syftar till att skapa förståelse för tillgångarnas värde över tid utifrån olika perspektiv, för att på så sätt få ut maximalt värde. För att få ut maximalt värde bör alla aktiviteter följa organisationens strategiska målsättning och balansera risker, kostnader och prestanda. Atkins strävar efter att stödja kundernas förvaltning av tillgångar för att maximera värdet under fordonsflottans livscykel. Med hjälp av system, processer och data skapas beslutsunderlag för kundernas investeringar och ett stöd för deras kärnverksamhet.

Atkins har varit rådgivare inom järnvägsfordonsteknik för fordonsägare, operatörer och underhållare i decennier. Enorma förväntningar på det svenska järnvägssystemet ökar behovet av struktur och samordnad metodik i förvaltningen av fordonsflottor och anläggningar. Här tillför vi på Atkins ett stort värde. Fordonsförvaltning kopplat till ISO 55000 gör att vi kan hjälpa våra kunder att tänka mer långsiktigt och samtidigt öka kundens kvalitet i processer genom att använda standardiserad metodik.

Konsultleveranser inom Asset Management

Patrik Westerling, affärsutvecklare för spårbundna fordon hos oss på Atkins i Sverige, har varit med i satsningen på Asset Management sedan starten. Patrik har tio års erfarenhet inom järnvägssektorn bland annat med ett förflutet som fordonsförvaltare hos en godsoperatör.

– Asset Management gör det möjligt att koppla våra kunders övergripande verksamhetsmål till aktiviteter och investeringar gällande sina fordonsflottor, men även andra tillgångar. Min upplevelse är att samtliga parter inom den svenska järnvägen strävar efter att gå från att vara reaktiva till proaktiva. Det gäller allt från fordonsoperatörer till fordonsunderhållare och ägare av fordon. Att vara proaktiv innebär att de låter verksamhetens strategiska ambitioner styra den operativa verksamheten och att de dagliga besluten på alla nivåer lirar med övergripande mätetal. Våra digitala verktyg gör det möjligt att arbeta med datadrivet beslutsfattande när dessa kopplas till verksamhetskunnande och strategiska mål. Vi kompletterar det med ett leveransramverk baserat på ISO 55000-standarder som gör att vi kan leverera underlag. Därmed kan vi fokusera våra konsultinsatser på det som är betydelsefullt när det ska beslutas om fordonet ska underhållsoptimeras, omkonstrueras eller kanske till och med avvecklas. Det handlar helt enkelt om att hushålla med järnvägens resurser.

Satsningen på Asset Management

Samarth Vallabh, regionchef på Atkins Sverige för spårburna fordon i Stockholm, berättar om Atkins satsning på Asset Management.

– Ägare, underhållare och operatörer av järnvägsinfrastruktur utmanas ständigt att förbättra prestanda, minska risker och kostnader samt leverera bättre resultat på ett transparent sätt. Atkins ligger i framkant när det gäller rådgivning och tjänster inom intelligent tillgångsförvaltning av järnvägsinfrastruktur både i Sverige och utomlands. Vi började vår satsning på tillgångsförvaltning enligt ISO 55000-principerna redan under 2017. Innan dess hade vi ägnat flera år åt att utveckla digitala lösningar för att samla, bearbeta och analysera data som är kraftfulla beslutsunderlag för våra kunder. Sedan dess har vi utbildat omkring 50 medarbetare kontinuerligt, knutit starkare samarbeten med våra internationella kollegor och utvecklat leveransmodeller i enlighet med metodiken. I takt med att marknaden har visat intresse har vi också genomfört ett antal uppdrag åt kunder i Sverige och nu ser vi ett stort genombrott för metodiken på bred front. Idag arbetar vi primärt i järnvägsbranschen, men på sikt vill vi jobba med kunder inom hela transportbranschen. Tillgångsförvaltning är här för att stanna inom transportsektorn och vi har stor tro på processerna och verktygen vi har byggt upp de senaste fem åren. Det bästa av allt är att vi som jobbar i uppdragen känner att vi bidrar med stort värde till kunderna och samhället. Nu efterfrågar kunderna våra tjänster inom Asset Management och vi har en uttalad ambition om att bli fler konsulter på detta område. Tillsammans har vi på Atkins påbörjat en revolution inom intelligent tillgångsförvaltning.