Category:

 

Vi har på uppdrag av Trafikverket tilldelats kontaktledningsbyte och utbyte av bangårdsbelysning på Östersund bangård.
Projektet innebär att vi ska ta fram förfrågningsunderlag, bygghandling och förvaltningsdata. BPU (Byggplatsuppföljning) ingår som option. Syftet med projektet är att öka kontaktledningsanläggningens livslängd med minst 40 år.

Övriga tekniker som ingår (förutom kontaktledning och el lågspänning) är: bana, signal, järnvägsmark, ledningssamordning, miljö, mät, och geoteknik.