Sege Park

Atkins är en del i det team som vann den svenska delen av innovationstävlingen Sharing…

Läs mer

Nya torg Höör

På uppdrag av Höörs kommun utförde Atkins detaljprojektering av ombyggnaden av Nya Torg i Höör….

Läs mer

Hyllie Boulevard

Projektet har omfattat detaljprojektering för färdigställande av gata, planteringar och markbeläggning för Hyllie Boulevard och…

Läs mer

Fäladsmarken

Atkins har på uppdrag av Malmö Stad under åren 2009-2015 arbetat med gestaltning och detaljprojektering…

Läs mer