Sege Park

Atkins är en del i det team som vann den svenska delen av innovationstävlingen Sharing…

Läs mer

Nya torg Höör

På uppdrag av Höörs kommun utförde Atkins detaljprojektering av ombyggnaden av Nya Torg i Höör….

Läs mer

Hyllie Boulevard

Projektet har omfattat detaljprojektering för färdigställande av gata, planteringar och markbeläggning för Hyllie Boulevard och…

Läs mer