Under 2021 har vi börjat använda drönare utrustade med högupplöst kamera för både foto och film. Vi kan nu utföra uppdrag åt kunder för tex inmätningar av järnvägar, vägar och broar. Våra operatörer, tillika mättekniker, använder idag drönare som ett komplement till andra mätmetoder som totalstationer och GPS. Drönare kan även användas för bl.a. ortofoton, besiktningar, inventeringar, inspektioner och presentationsmaterial.Fördelarna med drönare är att piloterna snabbt kan mäta in stora områden som kan användas vid bl.a. terrängmodeller och volymberäkningar som annars tar mycket tid jämfört med inmätning med GPS. Med drönare får man även en aktuell bild av ett område inför tex kommande projektering.

Drönare skapar även en säkrare arbetsmiljö eftersom mätteknikerna i många fall inte behöver röra sig i svår terräng samt vistas i spår eller i högtrafikerad miljö i samma omfattning som tidigare. Detta minskar tiden i riskfyllda miljöer och behovet av både tågvarnare och TMA.​Drönare och vad som är möjligt att utföra med drönarna utvecklas snabbt. Vi ser att användandet och användningsområdena kommer att fortsätta öka framöver inom Atkins. Redan idag kan man laserskanna för att skapa modeller av marken innan träd eller annan vegetation är avverkade.

Drönare passar alla typer av projekt – stora som små, och vi kan leverera hög noggrannhet. Med hjälp av drönare kan vi utföra platsbesök via datorn och få en god översikt av markytan både före, under och efter byggnationer.