Översvämning och skyfallshantering

I slutet av 2020 välkomnande vi Shahab Moghadas till Atkins och VA-gruppen i Göteborg. Shahab kommer senast från Sweco och har spetskompetens inom översvämnings och skyfallsmodellering samt anpassning av infrastruktur till de rådande klimatförändringarna.

Shahab har alltid varit intresserad av natur och teknik.

För närmare 20 år sedan började studera i vattenteknik i Iran. Därefter fick han möjlighet att plugga vidare på ett internationellt masterprogram vid Lunds universitet vilket så småningom även tog honom norrut till Luleå universitet.

I Luleå doktorerade han 2016 i urban vattenteknik med avhandlingen Urban Runoff and Snowmelt: Quantity and QualityProcesses in Snow Deposits and Hydrological Abstractions. Shahab har även forskat och undervisat under 5 år i en internationell urban vattenforskningsgrupp.

Numera bor Shahab i Göteborg. På Atkins leder han arbetet med att utveckla kunskapen inom hydraulisk modellering vidare tillsammans med bland annat  Ailinh Nguyen och Daniel Sundin

Daniel Sundin

Daniel har jobbat på Atkins sedan 2014 och började inom järnväg och kontaktledning. Under några år var han även med och elektrifierade järnvägen i England. Efter fyra år inom järnväg fick han möjlighet att utvecklas vidare och ansluta sig till mark- och VA-gruppen i Göteborg.

 

Ailinh Nguyen

Ailinh började på Atkins i slutet av 2019. Då hade hon precis avslutat sin utbildning på Chalmers inom Väg och Vattenbyggnad med en master inom infrastruktur och miljö. Intresset för vatten har Ailinh haft sedan barndomen men intresset stärktes ytterligare under masterarbetet. Hennes masteruppsats: ”Modellering och spridning av mikroplaster i Götaälv” är en casebaserad studie gjord med hjälp av MIKE modellering av olika utsläppsscenarier i Götaälven.

Så hur plastigt är Götaälv?

Ta reda på fakta genom att läsa Ailinhs uppsats här.

Ailinh säger att hon har utvecklats mycket sedan hon började på Atkins. Hon kan titulera sig som VA-projektör med lite rakare rygg än i början. Samtidigt finns det självklart mycket kvar att lära. Både från nya projekt och erfarna och duktiga kollegor.

Ailinh älskar Göteborg men, precis som många andra städer hotas staden av skyfall. Det känns väldigt inspirerande och viktigt att få möjlighet att jobba med modellering som kan hjälpa till att minimera konsekvenserna av skyfall.

Mer om översvämning och skyfallhantering

Göteborgs stad har gjort extremt bra visualiseringar över vad förhöjda havsnivåer, översvämningar och skyfall innebär i stadsmiljö.  Vårt jobb är såklart att säkerställa att dessa scenarion kan undvikas och att hjälpa till och göra de anpassningar som krävs.

 

Kolla in dem via länkarna nedan:

Så rustar vi staden inför framtida översvämningar – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Skyfallssäkra Göteborg – Tips, råd och information från Kretslopp och vatten – Göteborgs Stad (goteborg.se)