MARKNADER

I vårt alltmer uppkopplade, tätbefolkade samhälle behövs transporter som är enkla, säkra och tillförlitliga. Genom att kombinera mångårig teknisk erfarenhet med ny teknik och kreativt tänkande skapar vi hållbara lösningar, anpassade till nya förutsättningar i en föränderlig tid.

Läs mer

Våra samhällsplanerare hjälper till med planering, analyser och utredningar med målet att skapa ett hållbart samhälle. Vi tar fram allt från översiktsplaner till fotgängaranalyser. Vi samarbetar med kollegor både nationellt och internationellt och har ett stort nätverk av underkonsulter. Allt för att hitta rätt kompetens och lösningar för ditt projekt.

Allt vi gör har en miljöeffekt, hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi tar i anspråk, både lokalt och globalt. Det gäller att göra rätt från början för att optimera arbetet med klimat, miljö och hälsa.

Vatten är en förutsättning för allt liv. Framtidens vattenförsörjning och resurshantering baseras på realistiska, tåliga och anpassningsbara lösningar. Klimatförändringar leder till större nederbörd under kortare tid och det gäller att förebygga och minimera samhällskador och olika typer av föroreningar som kan uppstå vid te.x stora översvämningar.

TJÄNSTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id sem a turpis auctor venenatis. Duis sed arcu nec sem lacinia pellentesque. Integer at leo at risus convallis accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id sem a turpis auctor venenatis. Duis sed arcu nec sem lacinia pellentesque. Integer at leo at risus convallis accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id sem a turpis auctor venenatis. Duis sed arcu nec sem lacinia pellentesque. Integer at leo at risus convallis accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id sem a turpis auctor venenatis. Duis sed arcu nec sem lacinia pellentesque. Integer at leo at risus convallis accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id sem a turpis auctor venenatis. Duis sed arcu nec sem lacinia pellentesque. Integer at leo at risus convallis accumsan.