MARKNADER

I vårt alltmer uppkopplade, tätbefolkade samhälle behövs transporter som är enkla, säkra och tillförlitliga. Genom att kombinera mångårig teknisk erfarenhet med ny teknik och kreativt tänkande skapar vi hållbara lösningar, anpassade till nya förutsättningar i en föränderlig tid.

Läs mer

Våra samhällsplanerare hjälper till med planering, analyser och utredningar med målet att skapa ett hållbart samhälle. Vi tar fram allt från översiktsplaner till fotgängaranalyser. Vi samarbetar med kollegor både nationellt och internationellt och har ett stort nätverk av underkonsulter. Allt för att hitta rätt kompetens och lösningar för ditt projekt.

Läs mer

Allt vi gör har en miljöeffekt, hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi tar i anspråk, både lokalt och globalt. Det gäller att göra rätt från början för att optimera arbetet med klimat, miljö och hälsa.

 

Läs mer

Vatten är en förutsättning för allt liv. Framtidens vattenförsörjning och resurshantering baseras på realistiska, tåliga och anpassningsbara lösningar. Klimatförändringar leder till större nederbörd under kortare tid och det gäller att förebygga och minimera samhällskador och olika typer av föroreningar som kan uppstå vid te.x stora översvämningar.

 

Läs mer

TJÄNSTER

Atkins Sverige AB (Atkins) levererar via det fristående koncernbolaget Rail & Transit Verification Denmark ApS (RTV-DK) ett flertal tjänster som oberoende tredjepartsgranskare inom säkerhet och driftkompatibilitet. För den svenska marknaden erbjuder vi personal inom den svenska organisationen med lokal kunskap om den svenska järnvägsmarknaden som kontakt mot kund.

Läs mer

‎Vi erbjuder datadrivna insikter och konsulttjänster från några av världens ledande teknik- och systemexperter.‎

‎Våra kunder verkar i några av de mest komplexa, tekniskt krävande och snabba branscherna i världen. De förlitar sig på oss för konsulttjänster och rådgivningstjänster som ger klarhet, sätter rätt agenda och i slutändan ger resultat.‎

‎Från ritning till leverans kopplar vi samman människor, teknik och data för att leverera enastående resultat för våra kunder i tid och enligt budget.‎

Snabba tekniska framsteg förändrar vårt sätt att arbeta, och vi ser till att detta görs på ett effektivt, smidigt, responsivt och – viktigast av allt – säkert sätt än någonsin tidigare.‎

‎Vi erbjuder datadrivna lösningar från idé till genomförbarhet till design.‎

‎Oavsett om vi omvandlar energisektorn med nästa generations rena kraft eller banar väg för framtidens städer genom människocentrerad design: våra kunder har ambitioner att driva förändring och uppmanar vår design- och ingenjörsexpertis att hjälpa dem att göra det.‎

‎Vi arbetar med våra kunder för att ta projekt från vision till verklighet – oavsett om vi utformar nya kärnbyggen, vindkraftsparker till havs, transportknutpunkter eller utveckling med blandad användning. På Atkins erbjuder vi innovativa, datadrivna lösningar inom ett brett spektrum av sektorer.‎

‎Våra kunder kommer till oss för kostnadseffektiv utrustning och material av hög kvalitet, levererade genom den mest effektiva hanteringen av leveransförändringar i världen.‎

‎Vi erbjuder enastående projektledning under hela livscykeln. Från design till leverans av revolutionerande transportinfrastruktur spänner vårt arbete för kunder över några av de mest komplexa projekten i världen. Vi bemästrar komplexitet genom att kombinera vårt kreativa tänkande med de mest innovativa teknikerna, så att vi kan väcka våra kunders projekt till liv med maximal effekt.‎