Category:

Atkins har genomfört en kartläggning och tagit fram en åtgärdsplan för återvinningsstationer m.m. i Vallentuna kommun.

Sedan 1994 är det producenterna som ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige. Trots den långa tid som gått sedan producentansvaret infördes är det mycket som är oklart vad gäller vem som i praktiken ansvarar för olika delar av systemet.

Kartläggningen behandlar lagstiftning, avtal, samråd, bygglov, tillsyn m.m. men också praktiska frågor kring bland annat snöröjning, klottersanering, tömning och städning. Förslag till lokalisering och utformning av nya återvinningsstationer presenteras också