Redan 2017 gick SNC och Atkins i Sverige samman och började jobba ihop. Från den 1 januari år har vi tagit sista steget och blivit ett och samma bolag. Vi fortsätter framåt tillsammans under namnet Atkins.

 

Fler som kan mer 

Vår sammanslagning innebär både att vi fler totalt sett och att vi tillsammans täcker fler områden med våra kompetenser. Det gör att du kan få ett mer heltäckande stöd från oss i dina projekt, både stora som små. Och som alltid finns också våra internationella kollegors kunskap och erfarenhet tillgänglig när det behövs. 

Samarbete över gränser är något vi tror starkt på, såväl landsgränser, regionala gränser och organisatoriska gränser.

Hos oss hittar du expertis inom:

Järnväg
Konstbyggnad
Spårväg
Spårfordon
Mark, vatten och geoteknik
Miljö
Landskapsarkitektur
Trafik och samhällsplanering
Väg och gata
Digital services

Prata med oss

Vi finns på flera platser runt om i landet. Se våra kontor och kontaktuppgifter.