Category:

I uppdraget ingår det att ta fram ett PM som avser att sammanfatta de för- och nackdelar som finns med avfallskvarnar, samt att övergripande sammanställa dokumentation som kan användas för fortsatt arbete.

Uppdraget skall belysa och vara applicerbart mot aktuellt spillvattennät i Älmhults kommun.

Avfallskvarnar i Almhult bild sida