Category:

Atkins har utvecklat en prototyp till en app för att du ska kunna låna, byta, hyra eller ge bort saker du annars skulle ha slängt eller köpt. Projektet är del av innovationstävling som genomförts av SAMSA, en samverkansorganisation av kommunala avfallsbolag och kommuner i Blekinge och Skåne.

Målet för tävlingen var att minska utvinning av jungfruliga råvaror och minska avfallsmängderna på återvinningscentralerna. Atkins idé är en digital marknadsplats, där användare kan lägga upp och besvara annonser innehållande saker och prylar som annars skulle ha legat oanvända eller slängts. Tjänsten ska vara gratis och riktad till främst privatpersoner. En nyckel i konceptet är även ett tydligt grannskapsfokus, där en sökning genererar närmsta tillgängliga vara överst i träfflistan.

Innovationstävlingen har ingått som en del i s.k. innovationsupphandling, där Atkins och sex andra deltagare gick vidare till en första fas, utvecklingsfasen. I denna skulle idén beskrivas närmare och presenteras muntligt för SAMSAs projektorganisation. Efter en utvärdering gick Atkins, som enda utvalda aktör, vidare till nästa fas, pilottestfasen. Under denna fas utvecklade Atkins en prototyp för tjänsten i form av en app för iPhone i samarbete med IT-utvecklare på Monterosa AB (numera BBH Stockholm).

För att läsa mer om projektet, se även http://www.samsa-innovation.se/

digital plattform for ateranvandning