Nytt uppdrag åt Region Skåne

Vi har, inom ramavtalet Regional utveckling – Hållbar stadsutveckling med Region Skåne, fått uppdraget ”Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne”.

Utställningen Desire – som del av testpiloten ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”

Region Skåne kommer under hösten delta i utställningen Desire som arrangeras av Sveriges ArkitekterForm/Design Center i Malmö. Syftet med Regin Skånes medverkan är att få möjlighet att skapa samtal och diskussion med både branschen och allmänheten om några av kärnfrågorna i den regionala planeringen.

Uppdraget

Vårt uppdrag går ut på att ta fram tre olika utvecklingsscenarier för ett stationsnära läge i en fiktiv mindre ort i Skåne för året 2050. Tanken är att scenarierna ska skapa samtal och diskussion om förtätning i mindre orter. Därför ska scenarierna vara tillspetsade och innehålla såväl positiva som negativa effekter av förtätning. Scenarierna ska bygga på olika parametrar, som exempelvis täthet/exploateringsgrad, grönytefaktor och parkeringsplatser. I uppdraget ingår att ta fram enkla skisser, göra en omvärldsspaning för året 2050 samt att sammanfatta positiva och negativa effekter av scenariot.

Under sommaren kommer utvecklingsscenarierna att göras om till fysiska modeller som ska visas på Form/Design Center i höst.

 

 

08_Desire_plate