Category:

Sveriges kommuner är bra på att ställa krav vid upphandling av avfallsentreprenörer.

Tyvärr är det inte lika vanligt att de följer upp de krav som ställs. Det finns därför en stor risk att fler och fler entreprenörer upplever att beställarna inte tar kraven på allvar och att det därför inte är så viktigt att uppfylla alla krav.

Värmdö kommun är en kvalitetsmedveten beställare som med denna uppföljning visar att man tar kraven och kvalitén på allvar. Värmdö kommun har handlat upp entreprenör för två avfallsentreprenader. Avtalstiden är från och med 2012-04-01 till och med 2017-09-30 och kan förlängas i upp till två år. Samma företag har utsetts till entreprenör för båda entreprenaderna. Enligt avtalet har beställaren rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av entreprenören utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet.

Värmdö kommun anlitade Atkins att göra denna kontroll under 2013. Kontrollen resulterade i en rapport med ett antal avvikelser, observationer och förbättringsförslag samt rekommendationer för hur kommunen bör hantera dessa.

Kvalitetsuppfoljning Varmdo avfallsentreprenad bild sida - Copy