Category:

Stockholms Läns Landsting , SLL, ville veta om det fanns alternativ till att allmänhetens läkemedelsavfall ska lämnas till apotek. Skälet är att bipacksedlar till vissa läkemedel innehåller texter som antyder att det skulle vara okej att lämna läkemedelsavfall som vanliga sopor i kommuner där dessa går till avfallsförbränning.

Projektet har varit att utreda miljö-, hälso- och andra aspekter på om allmänheten lämnar läkemedelsavfall på apotek eller lägger dem i vanliga sopor om de går till kommunal sopförbränning.

Atkins undersökte förhållandena i de förbränningsanläggningar som används för brännbart avfall och särskilt de som tar emot läkemedelsavfall från apoteken och av vården. Det finns inga avgörande skäl som motiverar att just dessa skulle vara särskilt lämpliga.

Det finns ändå starka skäl för insamling via apotek. De viktigaste är säkerheten för barn, missbrukare, dementa och på annat sätt förvirrade personer som kan riskera att komma i kontakt med läkemedel om de ligger i vanliga sopor. Det finns även en sekretessaspekt genom att receptbelagda läkemedel har etiketter med personuppgifter.

Läkemedelsverket som godkänner texterna i bipacksedlar har blivit uppmärksammade på att bipacksedlar ibland har texter som ger råd, som står i motsättning till deras inställning, att kasserade läkemedel ska lämnas på apotek. Vår utredning har gett dem incitament att se över rutinerna för godkännande av bipacksedlar.

Arbetet har krävt kontakter med nationella departement och myndigheter, kommunala renhållningsverk och privata avfallsentreprenörer, alla apoteksföretag i Sverige och många fler.