Atkins är en del i det team som vann den svenska delen av innovationstävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Med förslaget It Takes a Block visade teamet upp lösningar för hållbar utveckling av gamla sjukhusområdet Sege Park i Malmö.

Teamets förslag presenterar ett utnyttjade av en stadsdel med blandad bebyggelse och olika förvaltningsformer, som erbjuder möjligheter för hållbara boendeformer då fokus är samnyttjande som ett sätt att minska på resursanvändningen. Kvarteret ger möjligheter till utveckling av gemensamma ytor i form av matsal, odlingscenter och takterrass med bad och tvättstuga samt att kvarteret ger möjligheter till gemenskap utifrån de boendes förutsättningar.

Atkins har bidragit till tävlingsförslaget genom att utveckla strategier och beräkna hur de valda lösningarna hjälper till att reducera klimatbelastningen som de boende ger upphov till genom sin konsumtion och vanor. Vi har också studerat möjliga system för hållbar teknisk försörjning, där bl.a. en studentgrupp från Uppsala universitet under handledning av Atkins tittat på innovativa lösningar för vatten- och energikretsloppen.

Mer om tävlingen och vårt vinnarbidrag finns att läsa på Malmö stads hemsida.

I december 2016 slutfördes markanvisningsprocessen för Sege Park. Elva utvalda aktörer ska utveckla stadsdelen genom förverkliga vissa av idéerna och strategierna som föreslogs i innovationstävlingen.

sege park

Spara

Spara