Category:

Follobanen- Norges största infrastrukturprojekt i modern tid

Sedan 2017 är vi på uppdrag av Bane NOR en del av projektet tillsammans med kollegor från bland annat Danmark, Norge och Indien.
Vi projekterar BEST+K för bygghandling samt medverkar under montage, idriftsättning och framtagande av förvaltningsdata. Sträckan mellan Oslo och Ski, är en av Norges mest trafikerade järnvägssträckor.

Idag klarar man i rusningstrafik inte av fler tåg, trots dubbelspår. Banan är krokig och snabbaste tåget har en medelhastighet på ca 70 km/h. Dessutom förväntas befolkningen i Oslo öka med 30 % mellan 2010 och 2030.

Därför byggs den 22km långa Follobanen varav 19,5 km utgörs av Nordens längsta tunnel. Tågen kommer köras i 250 km/h och tillsammans med befintlig bana blir sträckan fyrspårig.
Restiden halveras mellan Oslo och Ski från 22 till 11 min
Invigningen beräknas till december 2022