Category:

Med en civilingenjörsexamen från Lunds universitet med inriktning trafik- och stadsutveckling fann Kristofer Håkansson sin väg in i branschen. Under sin karriär har han varit projektör och teknikansvarig inom väg/gata/mark och arbetat med såväl mindre som omfattande infrastrukturprojekt. Sedan december 2021 innehar han rollen som Teknikansvarig Väg & gata hos oss på Atkins. När han och sin sambo bestämde sig för att flytta från Malmö till Göteborg blev det även en flytt inom företaget.

– Det har varit en sömlös övergång för min del tack vare att Atkins har kontor i de större städerna. En flytt inom Sverige är sällan ett hinder för den som vill förflytta sig och stanna inom företaget. Jag behåller min nuvarande roll på Atkins och fortsätter med mina pågående projekt. Samma dator, samma kollegor, samma projekt – nytt skrivbord, inleder Kristofer.

Rollen som Teknikansvarig

Kristofer beskriver att det dagliga arbetet innefattar lösningsorientering gentemot kund, kommunikation och samordning med kollegor samt externa aktörer. Han medverkar ofta i flera projekt parallellt där han just nu till exempel arbetar med en ny pendelcykelbana i centrala Göteborg.

– Många projekt utgår från gatan eller vägens utformning och min roll blir ofta central i arbetet, vilket ställer höga krav på samordning med övriga gruppmedlemmar. Vi har ansvar för olika teknikområden men allt tillsammans påverkar utfallet. Man sitter sällan själv i båten under projekten, berättar Kristofer.

Det lilla bolaget i det stora

Projekten är utspridda över Sverige med olika beställare och innefattar nära samarbete med både dem och teamet i Malmö och Göteborg. Han lyfter just kollegorna och kulturen inom företaget som två av många skäl till varför han väljer att stanna hos oss.

– Även om jag är ny i Göteborg har jag lärt känna teamet på plats under mina tidigare projekt. Atkins är ett familjärt företag som är en del av ett av världens största konsultbolag, SNC-Lavalin. Jag uppskattar att det är det lilla bolaget i det stora, samtidigt som det alltid finns stora möjligheter globalt!, avslutar Kristofer.