Category:

Johan Persson började sin karriär inom järnvägsbranschen för 10 år sedan och idag är han gruppchef för Signal hos oss på Atkins. Med ett intresse för infrastruktur valde han att studera till järnvägsingenjör på LTH Campus Helsingborg – ett val han tog utifrån att järnväg var en framtidsbransch. Ett decennium senare har han samlat på sig kunskap och erfarenhet som kommer väl till pass i hans chefsroll.

För sex år sedan valde Johan att påbörja sin anställning hos oss på Atkins, då med projektering och teknikansvar inom signalteknik. Efter fyra år var han redo för nya utmaningar och antog rollen som gruppchef för Signal. En tjänst som bland annat inkluderar personalansvar, strategiarbete, anbudsarbete och utveckling av medarbetare. Utöver sin chefsroll arbetar han även med teknikansvar och uppdragsledning.

– Det är ett varierande arbete men det handlar framför allt om resurshantering och problemlösning. Jag arbetar nära mina medarbetare och försöker se till att alla får vara i projekt som de uppskattar och är intresserade av. Det gör att de växer som individer och då får vi även bäst resultat. Samarbetet med andra chefer är också viktigt för att tillsammans lösa utmaningar i våra projekt, inleder Johan.

Ett nationellt arbete inom Signalverksamheten

Grupperna i Signalverksamheten är fördelade över flera kontor och har trots det lyckats bli ett starkt och sammansvetsat team.

– Vi är en nationell grupp med nationella projekt och projektorganisationer. Det innebär att vi får arbeta nära teamet, från olika orter. Det är roligt att ha möjligheten att arbeta nationellt inom verksamheten med kompetenta kollegor. Det mest tillfredsställande med min roll är att se medarbetarna ta sig an nya utmaningar och växa. Och att se nyexaminerade få ny erfarenhet – det sticker ut och är häftigt att se!, berättar Johan.

Egenskaper som gruppchef för Signal

Utöver medarbetaransvar är Johan även högst delaktig i pågående projekt genom uppdragsledning. Projekten löper parallellt och varierar i omfattning. Det handlar om allt från växelbyten och utredningar i tidigt skede till att designa signalsystem i samband med underhållsåtgärder och nybyggnation av järnvägsanläggningar.

– Det gäller att kunna hantera många saker samtidigt och vara uthållig. Det är mycket som tar tid inom den teknik vi arbetar med och projekten löper under långa perioder. Jag uppskattar att vi har möjlighet att jobba flexibelt på Atkins och att vi bestämmer över vår egen tid till stor del. Vi har många möjligheter att själva påverka hur vi vill jobba. Det som skiljer Atkins från andra aktörer är enkelt – här frångår vi strikta processer och testar oss fram för att utvärdera vad som fungerar bäst för individen och gruppen i sin helhet, avslutar Johan.

Johan, berätta om några av era pågående projekt!

ERTMS Pepperholm

– Det handlar om införande av ny europeisk standard för signalsystem över Öresundsbron i form av ERTMS Nivå 2. Vi tar fram förfrågningsunderlag för upphandling av ställverkssystem samt bygghandling för utförande av byggnation. I detta projekt tar vi hjälp från Atkins Danmark med diverse specialistkunskaper.

ALEX-vägskydd

– Vi jobbar i dagsläget med två projekt för införande av ALEX-vägskydd – ett på Stångadalsbanan och ett på Jönköpingsbanan i Småland. I båda projekten projekterar vi förfrågningsunderlag och bygghandlingar. ALEX är en ny datoriserad standard för vägskydd som inför nya tekniska funktioner och som på sikt kommer underlätta underhåll.

Tillsammans skapar vi framtiden – nu söker vi fler gruppchefer inom Signal. Klicka här för att läsa mer och söka tjänsten!