Daniele Fraschini är född och uppvuxen i Milano där han studerade maskinteknik med specialisering på mekanisk konstruktion vid Polytechnic University of Milano. Efter sin kandidatexamen 2018 valde han att ta sig an en ny resa och bosatte sig i Sverige för att studera Railway Engineering på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

– Jag har alltid varit intresserad av att resa och upptäcka nya platser, samtidigt har jag en passion för järnvägar sedan barnsben. En kompis tipsade mig om masterprogram på KTH och när jag upptäckte det inom järnvägsteknik bestämde jag mig för att söka. Jag anser att järnvägen spelar en avgörande roll i att nå miljömål och säkerställa ett hållbart och bekvämt transportsätt för kommande generationer. Den övertygelsen driver mig till att varje dag göra mitt bästa, inleder Daniele.

Vägen till Atkins

Han visste tidigt att det var järnvägssektorn han vill arbeta inom och har under sin uppväxt förkovrat sig inom ämnet. Det var med stort engagemang och driv han sedan tog sig igenom ingenjörsstudierna i järnvägsteknik.

– När jag avslutade mina studier och skrev min avhandling kom jag i kontakt med Atkins genom en doktorand som pratade positivt om företaget. Det ledde till att jag sökte en ledig tjänst som konsult inom Rolling Stock och jag är glad över att jag fick tjänsten!, berättar Daniele.

Pågående järnvägsprojekt

Under sin inledande karriär på Atkins arbetade Daniele med livslängdsanalys av en åldrande spårvagnsflotta, med målet att förutsäga och optimera underhållet av fordonstypen men även identifiera trender över tid.

– Projektet gav mig möjlighet att lära mig grunderna i Asset Management/Tillgångsförvaltning, hantering av en stor mängd data och vilka de vanligaste felen är på en spårvagn. Jag har även medverkat vid besiktning av andra spårburna fordon. Det gav mig tillfälle att lära mig mer om enskilda tekniska komponenter i ett tåg – från de enklare till de mer komplexa. Då kunde jag se ett samband i vilka delar som är mer benägna att fallera. Utöver det kunde jag förstå hur styrning och planering av underhållsarbete går till i verkligheten på en depå. Det var ett otroligt lärorikt arbete som gav spännande insikter, avslutar Daniele.

Härnäst väntar ett projekt där han kommer delta i besiktningen av nya spårfordon inför slutleverans och drift. Vi på Atkins är otroligt stolta och tacksamma över att ha Daniele med på vår resa!