Category:

Detaljprojektering för upprustning av Södra Bergen, Norrtälje

I detta projekt har vi ett nära samarbete med projektledare och landskapsarkitekt från Norrtälje kommun. Vi rustar upp utsiktsplatsen med omgivande parkmiljö inklusive lekplats, sittytor och befintlig körväg till utsiktsplatsen. En befintlig gång från Pythagoras industrimuseum upp till utsiktsplatsen är i dåligt skick med slitna trappor utan räcken och dåligt grus ska rustas upp och göras välkomnande och säker. Restaurangen Bergstugan, rustas upp, breddas och förses med vändögla och parkeringar. Gångvägen från Galles Gräns till Pythagoras får sig en uppfräschning genom lagning av naturstenstrappor och räcken samt ny belysning.