Category:

Lunds spårväg eller ”LundaExpressen” är en 5,5 kilometer lång spårväg i Lund. Beslut om genomförande av Spårväg Lund C – ESS togs 2015 och den invigdes i december 2020. Lunds spårväg är därmed det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm med grannkommuner, Göteborg och Norrköping, och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911.

Atkins har för beställaren Skånetrafiken arbetat vidare med den fordonstekniska kravspecifikationen, ansvarat för utvärderingen av fordonsanbuden och övervakar nu leverans-, test-, igångkörning och driftsuppföljning av fordonsflottan på sju stycken 33 meter långa låggolvsspårvagnar. Arbetet har skett dels på plats hos den spanska leverantören CAF samt i Lund.

Vi  bidrar med omfattande teknisk kunskap om spårvagnar men också bred erfarenhet och metodik för fordonsupphandling genom hela processen från specifikation till fordonsuppföljning. Även uppdrag som integrations- och testledning i trafikledningscentralen samt GPS förstärkning i spårvagnsdepån har genomförts. Atkins har också till Lunds kommun levererat tjänster kopplat till infrastrukturen i form av rådgivning till spårvägens gestaltning.