Robin är teknikansvarig inom områdena väg/gata/mark, en roll som passar honom som handen i handsken!

Berätta om rollen

– Det handlar mycket om att hitta lösningar på utmaningar som uppstår under projektet. Det ligger ofta på mitt ansvar att inkludera fler medarbetare inom mitt teknikområde i de arbetsuppgifter vi står inför samt stå för den kvalitet vi producerar tillsammans. Jag blir även länken mellan mitt och de andra teknikområdena när vi ska hitta lösningar som spänner över mer än mitt eget teknikområde.

Vad är det roligaste i din roll?

– Att jag får vara en del av att lösa utmaningar i kluriga projekt som kräver att flera teknikområden jobbar ihop för att komma fram till den bästa lösningen för projektet.

Vilka utmaningar kan dyka upp i projekten och hur löser ni dem?

– Det är till exempel att uppdraget i ett tidigare skede tagit ställning till en form av lösning som sen i senare skede, där vi (Atkins) kommit in i bilden, inser att den valda lösningen inte kommer fungera för ändamålet. Det blir då upp till mig och mina kollegor att i bästa mån finna nya lösningar på problemet och i samverkan med beställaren förklara den nya lösningen och varför just denne är den rätta.

Vad är du extra stolt över från din tid på Atkins?

– Det måste vara när jag var med och anordnade julfesten nere i Malmö 2017. Vi överraskade kontoret med att dundra till med en mexikansk afton. Vi skippade den sedvanliga julmaten för taco-buffé och ett kontor pyntat i mexikansk anda. Det blev väldigt lyckat måste jag säga!

Tillsammans skapar vi framtiden – bli kollega med Robin i rollen som teknikansvarig. Klicka här för att läsa mer och söka tjänsten!

Vi söker även en uppdragsledare och en chef för väg-, gata-, landskapgruppen i Malmö!