Category:

Upprustning och renovering av ett av Västerbron- Ett av Stockholms landmärken

Efter tidigare utförd bärighetsutredning av Västerbron planerar vi nu på uppdrag av Stockholms stad  renovering och reparation av Västerbron.
Västerbron är ett av Stockholms landmärken och sträcker sig från Södermalm I söder över Riddarfjärden till Kungsholmen I norr.Bron utgörs av två separata broar. Bron över Riddarfjärden är 602 meter lång och bron över Pålsundet 276 meter. Bron byggdes under perioden 1930-1935 då den öppnades för trafik.
Uppdraget kommer att genomföras tillsammans med kollegor inom Atkins i Storbritannien och Global Technology Center.