Category:

Vi har vunnet ett projekteringsuppdrag åt Helsingborgs Stad. Det är ett exploateringsområde på ca 15 ha där gator, VA, landskap och belysning skall projekteras. Allt kommer resultera i en bygghandling med erforderliga ritningar och texter.

Projekteringskostnad är beräknad till strax under 1 000 000 kr, och är ett av de större projekteringsuppdrag Atkins haft åt staden.

Uppdraget kommer påbörjas direkt efter semestern och från Atkins kommer Fu-Ming Yu kommer vara projektledare.

odakra

Projektområde, Ödåkra 4:4, Helsingborgs Stad