Category:

Digitaliseringen inom den svenska järnvägen sker med rekordfart. SNC-Lavalin Atkins bjöd in, Rhys Davies till Sverige, en internationellt erkänd auktoritet inom Digital Asset Management och ISO 55000 för att bättre förstå vad som händer inom området och hur detta hänger ihop med digitaliseringen av den svenska järnvägen.

Karismatiskt Sverigebesök

Vi passar på att prata fordonsförvaltning, specifikt kring järnvägsbranschen när Rhys Davies, fått lite tid över under sitt fullbokade Sverigebesök. Den karismatiska engelsmannen sticker ut i ett eftermiddagsmörkt konferensrum i ett vintrigt Stockholm med sin färgglada väst och spretiga hår.
Pedagogiskt sakta och med en nordlig engelsk accent försöker han sakta sammanfatta en lång karriär med över 25 års erfarenhet. Låt oss utan att gå in på för många detaljer konstatera att Rhys är en av världens ledande experter på ämnet Digital Asset Management. Dessutom har Rhys varit ordförande i kommittén som tog fram ISO 55000 standarden. Till Sverige kom Rhys just för att sätta Asset Management i ett sammanhang med ISO 55000 och den allt snabbare digitaliseringen inom järnvägsbranschen.

 –  Asset Management handlar om höja sin kunskapsnivå för att fatta rätt beslut om olika värden men många tror att det handlar om köpa leksaker, som programvarutillverkarna säljer via aggressiv marknadsföring.

Rhys Davies, global chef för SNC-Lavalin ATkins, DAM & Operations

Svåra svar på svåra frågor

Vad som är återkommande under samtalet i det lätt upplysta konferensrummet i Alvik, är att Rhys aldrig ger enkla svar på svåra frågor. Att förstå DAM för honom innebär snarare att skapa en ”konstnärlig och teknisk förståelse för att balansera olika värden”. Och Rhys egna bakgrund tydliggör olika områden som är viktiga för att förstå Asset Management. Rhys är ingenjör och har arbetat med teknik, management och kommunikation i flertalet stora uppdrag inom varierande branscher för stora koncerner. Att se värden i förvaltningen utifrån olika perspektiv verkar avgörande för att förstå de komplexa processer, som till exempel i applikation som fordonsförvaltningen handlar om.

Det handlar om värden

För AM är som ren beskrivning att balansera olika värden i tillgångarna. Och såklart att få maximalt värde ur sin tillgång. Det som komplicerar bilden enligt Rhys är att det även handlar om vem som tittar på värdet. En HR chef, en VD och en ingenjör kommer att värdera tillgångarna olika. Återigen pratar Rhys om ett ”brus” på marknaden – där många vill förenkla ett viktigt tänkande och att du köper deras ”analytics” produkt, istället för att via ökad kunskap – välja rätt åtgärd för att få ut bästa värde. För engelsmannen som är ny ledare för SNC-Lavalins globala digitala satsningar vill absolut inte att AM bara ska handla om livscykeluträkningar och kostnadsanalyser. AM ska vara ett stöd till företagets kärnverksamhet. Och kan likväl enligt honom handla om maximera värdet för såväl slutkonsumenten eller tillverkaren.

  • När jag åker tåg förväntar jag mig vissa saker, att inte dö under resan, att tåget håller tiden, att jag är miljövänlig, att det finns komfort, wifi samt ett trevligt bemötande av tågpersonalen. Historiskt sett har branschen bara sett värden i säkerhet och pålitlighet. DAM är mer.

AM och digitaliseringen

Rhys tar en kaffesipp ur sin omärkta pappmugg och fortsätter engagerat vidare tala vidare om gapet mellan ”bottom and top up digitalization”. Det är inte bara obalans i kunskap utan det saknas enligt Rhys en helhetslösning till kunden när det gäller digitaliseringen inom järnvägen. Om man snabbt digitaliserar verksamhet via en mängd digitala verktyg får man mer fakta man inte hinner analysera. Slutsatsen som Rhys förklarar med ett engagerat tonfall, är att vi då fattar fel beslut betydligt snabbare än tidigare.

Dessa tankegångar väcker frågor som vem som ska äga infrastrukturen och de digitala verktygen och datan som ska analyseras.  Vi är redan i en tid där digitaliseringen inom järnvägen redan skapat mer data som är svår att överblicka och som oftast idag leder till samma beslut som tidigare, främst rörande livscykel.  Rhys vill istället att AM ska styra. Att vi med hjälp av AM lär oss vilka värden som är viktiga för oss.

Kanske är det här någonstans i det nya digitala landskapet längs den svenska järnvägen där engelsmannens budskap om AM handlar om att finna balansen mellan teknik, finans och kommunikation. Och kanske kan det vara bra att stanna upp en stund och inte tro på för enkla svar i denna svåra balansgång.