Category:

När danska kronprinsen Frederik invigde den nya 6 mil långa stambanan mellan Köpenhamn och Ringsted i slutet av maj – var det kulmen på ett uppdrag som inneburit åtta års arbete för Atkins i Danmark. Under samverkansuppdraget har Atkins tillsammans med Vässing, EKJ och Sweco levererat uppdraget, uppskattat till 200 miljoner till kunden Banedanmark.

Digital innovation

Den nya danska höghastighetsbanan som invigdes den 31 maj, är på 6 mil och har en maxhastighet för tågen på 250 km/h. Utmärkande för uppdraget har varit att det krävts banbrytande teknologi för att lösa kontraktet, framförallt när det gäller innovativ och digital spjutspetsteknologi för att klara leverera den moderna höghastighetsbanan enligt kundens krav. All projektering har under uppdraget skett genom 3D modeller, vilket är första gången i Danmark som arbetssättet anammas genomgående under ett järnvägsuppdrag. Kunden, Banedanmark vann redan 2016 en Bentley Award för innovation i kategorin ”Rail and Transit”.

Prisvinnande samarbeten

Atkins i Danmark har även genom uppdraget vunnit nya intressanta projekt som omfattar projektering av stationerna Ringsted och Vigerslev Station. I det så kallade, TP40 uppdraget, ett internationellt uppmärksammat samarbete, har Atkins bland annat varit med och levererat 20 broar till järnvägssträckan.

Atkins arbetar med utvecklingen av höghastighetsjärnvägen i flertalet länder över hela världen, inte minst så i Sverige på sträckan genom Linköpings stad i uppdraget Ostlänken och i England under HS2 uppdraget (London-Birmingham).

Läs mer Atkins och höghastighetsbanan i Danmark här: