Category:

Vi har fått det glädjande beskedet att vi vunnit anbudsgivningen på Molnby Depån i samarbete med Ramböll och BBH Arkitekter.

Projektet omfattar en ny depå i Molnby, upprustning av befintliga depån i Mörby samt även byggnation av en tillfällig depå i Mörby. Den nya depån i Molnby kommer att uppföras i etapper och kommer på sikt att kunna ersätta depåverksamheter i Mörby och delar av depåverksamheten vid  Stockholms Östra. Första etappen omfattar uppställningsplats samt verkstad för minst 22 nya tåg (X15p). Den andra etappen innebär utbyggnation till en  verkstadskapacitet för totalt 67 tåg och ytterligare uppställningsplatser. Genomförandebeslut för den andra etappen är inte fattat. Arbetsfordon och befintliga fordon (101 vagnar) kommer att behållas ytterligare 10-15 år. Detta ställer krav på att depån i Mörby rustas upp vad gäller infrastruktur samt utrustning.

Atkins del i projektet består främst i att ansvara för projektering av Ban, El, Signal, Tele och Kanalisation samt biträdande Uppdragsledarrollen.

Projektet startar med en planeringsfas och systemhandling som beräknas genomföras under 13 månader och därefter startar bygghandlingsprojekteringen som sedan avslutas med förvaltarhandlingar.Molnby Depa