Category:

Atkins har ingått ett partnerskap med brittiska, strategiska designkonsulter tillsammans med Mott MacDonald och WSP. Partnerskapet leds av den internationella infrastrukturorganisationen Balfour Beatty.

Det ömsesidigt fördelaktiga partnerskapet kommer att främja en ny nivå av öppenhet, samarbete och innovation som hittills är oprövat inom byggbranschen. Partnerskapet kommer att fokusera på Balfour Beattys upphandling av designkonsulter för sina projekt tillsammans med Atkins, Mott MacDonald och WSP. En gemensam praxis kommer att ge konstruktörer och ingenjörer möjlighet att hitta lösningar på viktiga områden som hälsa och säkerhet genom design, värdeteknik och användningen av mer kostnadseffektiva designresurser.

Kunderna kommer att dra nytta av ett samordnat team som kommer kunna leverera utvecklade arbetsmetoder som i slutändan kommer att minska byggnads- och programkostnader.

–  Partnerskapet representerar samarbete i sin renaste form. Ett samarbete mellan Atkins, Mott MacDonald och WSP erbjuder ett nytt sätt för entreprenör och designer att arbeta. Partnerskapet kommer att dra nytta av årtiondens branscherfarenhet och kombinera den med dagens tekniska kompetenser hos våra ingenjörer och designers för att leverera en verklig Lean, Expert, Trusted and Safe arbetssätt tillsammans som en industri, menar Stephen Tarr, VD för Balfour Beatty’s Major Projects

Samarbetet kommer att ledas av Balfour Beattys nyutnämnda strategiska konstruktionspartner, Robin Bashford. Robin kommer att ansvara för genomförandet av partnerskapet med de tre designkonsulterna för att leverera ökat värde till kunderna.

– Infrastrukturinvesteringar fortsätter att vara av hög prioritet och våra kunder efterfrågar leverans som bidrar med högre värde och resultat för dem, slutanvändarna och investerarna. Större    användning av teknik är ett allmänt erkänt tillvägagångssätt för att uppnå högre innovation och effektiv, men det är lika viktigt att industrins ledande företag samarbetar för att uppnå detta. Detta är ett spännande steg framåt för att uppnå dessa målsättningar, menar Mike McNicholas, VD för Atkins Infrastruktur Division:

För mer information kontakta: Jen Archer, Marknads- och kommunikationsansvarig jen.archer@atkinsglobal.com ,+44 1372 756 553

For English: http://www.atkinsglobal.com/en-GB/media-centre/news-releases/2017/jul/2017-07-10