Category:

 

Strax intill Zlatan Court i Malmö håller entreprenören BCA just nu, med en mycket stram tidplan, på att bygga Malmös nya Station Rosengård och Atkins bro- och anläggningsavdelning i Helsingborg konstruerar betong- och stålkonstruktioner för anläggningen. Då den befintliga banvallen ligger ganska högt, innebär detta runt en halv kilometer betongmurar upp till 7 m höga samt 4 st 8 m höga bullerskyddsskärmar i stål. Hela anläggningen följer banans övergångskurva, vilket gör geometrin ganska komplex och vi har därför tillsammans med järnvägsmark modellerat hela anläggningen i 3D, vilket har bidragit till att vi tidigt har identifierat och löst problem som annars hade kunnat bli kostsamma på plats.

 

IMG_5059

 

Uppdraget är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för betongkonstruktioner, vilket innebär att vi tar fram stål-, mått- och armeringsritningar som ska samordnas med övriga anläggningen med bl.a. landskap, VA, mark och sponter. Dessa är färdigprojekterad i tidigare skede där Atkins samhällsavdelning i Malmö har projekterat sidoområdena kring stationsområdet. I denna projektering ingick nya grönområden, gångstråk och förbättrade kommunikationsmöjligheter i form av nya parkeringsplatser och cykelparkeringar samt ett nytt hållplatsläge för MalmöExpressen längs Amiralsgatan.

 

IMG_5101