Category:

Trafikverket har skrivit på avtal med Ramböll och Atkins som underkonsult för projekteringsarbetet av Hamnbanan etapp Eriksberg – Pölsebo.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och ett centrum för godstrafik. För att kunna vara en konkurrenskraftig hamn krävs bra infrastruktur och där är det 10 km långa spåret Hamnbanan en viktig järnvägslänk. Idag är banan enkelspårig och det krävs därför en utbyggnad av banan för att kunna klara framtidens kapacitetsbehov.

Nu har Ramböll tillsammans med Atkins som underkonsult vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenaden av sträckan Eriksberg – Pölsebo. Projektet påbörjas direkt och beräknas vara klart i mitten av 2018. Utbyggnad av sträckan beräknas starta våren 2019 och vara helt färdigställt under 2022.

-Hamnbanans utbyggnad är avgörande för att säkra den framtida industrinäringens ökade behov av godstransporter. Vi tar med detta kontrakt, ytterligare ett steg mot färdigställandet av Hamnbanan som därigenom också blir ett bidrag till säkrare, miljövänligare och mer robusta transportlösningar säger Svante Jonsson projektledare.

Trafikverket skriver om projektet här.

hamnbanan_toppbild_startsida_750x230

Bild från Trafikverket.se