Category:

Stockholmskontoret hade förmånen att få en guidad visning av Citybanan, ett projekt där många har varit inblandade i, bland annat Atkins. Citybanan är ett stort projekt i Stockholm för att bygga en ny pendeltågslinje under centrala Stockholm är ett mycket intressant projekt som ligger före i tidplan och håller budgeten. Atkins Järnväg Stockholm var på platsbesök 2016-07-01 och fick en intressant genomgång av projektet och gå runt och titta på anläggningen.

Citybanan består av en 6 km lång pendeltågstunnel och två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta (söder om Stockholm) för att växla mellan regional- och pendeltågstrafik innan de två Årstabroarna.

Station City har den lägsta punkten med 44 m under marken och har endast 2,5 m bergtäckning uppåt. Det är på grund av korsande tunnelbanelinjer som går ovanför. Mellan station Stockholm City och Stockholm Södra är det en brant lutning uppåt och tunneln består av en sänktunnel under Riddarfjärden. Sänktunneln ligger 10-13 m under vattenytan.

Atkins har varit med i projektet i flera avseenden. Ett av dem är med avseende på de plattformsskiljande PFA-väggar på stationerna. PFA-väggarna ska öka säkerheten och även skydda från den kalla luften som det är så långt ner i berget. Stationerna kommer att ha ca 20 grader, det är stora ytor, tydliga informationstavlor, bra belysning med mera så att resenärerna får en hög komfort och känner sig trygga. Det märktes tydligt att projektet är väl genomtänkt.
Citybanan ska vara i trafik 10 juli 2017.

Hela ganget
Manga ljus i tunneln

Plattformsavskiljandevaggar
Fotografier tagna av Atkins medarbetare.