Category:

Mölndals innerstad har de senaste åren genomgått en stor förändring. En ny galleria har byggts, byggnader har rivits och nya tillkommit. I samband med detta har Mölndals stad rustat upp sina offentliga miljöer i form av gator och torg. Mölndals torg invigdes i början av maj och är tänkt att vara mölndalsbornas nya vardagsrum.

Projekteringsuppdraget av torget grundar sig på ett tidigare framtaget gestaltningsförslag från Mareld landskapsarkitekter och idéskisser från konstnären Åsa Maria Bengtsson. Gestaltningen av torget hämtar sin inspiration från namnet Mölndal, Mjöl och Dal,och torget har delats upp i flera olika fält med inspiration från sädesfält och mattor, fälten är skapade utifrån gyllene snittet. Mattorna återkommer i både markbeläggningar, och som konstverk i form av lekskulptur och sittmöbel. På en av mattorna finns ett vattenspel som ger svalka och lekfullhet till platsen.

Atkins har vidareutvecklat gestaltningen och bland annat förskjutit torgets mitt för att skapa bättre gångbanor på sidorna. I projekteringen har detaljer för naturstensbeläggningar, murar och utrustning tagits fram. Torgets höjdsättning innebar en utmaning med en slutlig kompromiss för att lösa anslutande gator, entréer och geotekniska förutsättningar. Grönskan på torget består av två grupper med körsbärsträd samt större planteringskärl med prydnadsgräs och urnor med sommarblommor. Trädens växtbäddar är av Stockholmsmodell med luftigt bärlager och inslag av biokol.

I Atkins uppdrag ingick landskap, mark och VA samt trafik. Vi hade även samordningsansvar för sidokonsulter såsom belysning, ytvärme och geoteknik.

Atkins har via ramavtal med Mölndals stad sedan början av 2016 arbetat med flera projekt i Mölndals innerstad. Bland annat projektering av Mölndals torg, Medborgaregatan och Bergmansgatan.
Fortsatt kommer Atkins arbeta med förfrågningsunderlag för andra etappen av Bergmansgatan. Bergmansgatan ansluter torget i norr och det projektet innehåller de sista meterna av torgets projekt.