Category:

Vi cyklar mer i Helsingborg, och för att kunna cykla mer behöver staden anlägga fler GC-vägar.

Atkins har vunnit ett uppdrag åt Helsingborgs Stad att projektera ca 700 m GC-väg vid området Rangvalla i Helsingborg.

GC-banan passerar ett antal utfarter där vi behöver säkerhetsställa trafiksituationen, samt att den ansluter mot ett större idrottsanläggning. För att GC-banan skall få rätt belysning, kommer det initialt pågå en belysningsutredning för att studera om befintlig anläggning behöver stärkas upp.

Atkins kommer ta fram en handling för Generalentreprenad, och projektledare ifrån Atkins sida är Martin von Porat i Helsingborg.

GC vag helsingborg

Spara