Category:

Nära Västerås centrum där E18 skär igenom den expansiva industristaden, finns två järnvägsbroar vid Korsängsmotet. Broarna har varit i dåligt skick och haft en begränsad bärförmåga och tågen går därför med reducerad hastighet över sträckan. Atkins har i uppdraget mot kunden Trafikverket använd den senaste tekniken inom 3D modellering vid framtagande av bygghandlingar. Det har skapat en process som moderniserat brobyggandet i det komplexa uppdraget.

Ett komplicerat brobygge

Rivningen av spännarmerade broar över den trafikerade E18 innebär många risker och svårigheter. Stora krafter finns i armeringen och därtill är utrymmet begränsat vilket gör att det krävs avancerade riskanalyser för alla steg i brobygget.
Projektet är komplext. Broarna ska bytas ut med pågående järnvägstrafik och vägtrafik under. Gjutningen av broarna ska göras i ett förhöjt läge för att sedan sänkas 2,5 meter innan ihopgjutning sker med underbyggnaden. För att trafiken ska flyta arbetar Trafikverkets entreprenör Skanska med en bro i taget, så att ett spår hålls öppet för tågtrafiken.
I samverkansuppdraget bestämdes på ett tidigt stadium, med en stark vilja hos alla parter, att BIM (Building Information Modelling) skulle användas, en teknik som ännu inte används i stor skala inom brobyggen i Sverige.

Den senaste tekniken
Genom att använda nya digitala verktyg möttes utmaningarna i det svåra uppdraget av nya möjligheter i alla faser i byggandet av de nya broarna. Enligt Karsten Lyby, teknikansvarig för Brokonstruktion på Atkins, har det varit en stor vinst att använda Tekla-modeller i konstruktionsarbetet.

  • Av hänsyn till begränsningarna i banans linjeföring har vi konstruerat broarna med kraftigt reducerade tvärsnitt och det hade inte varit möjligt att genomföra utan att modellera upp armeringen i 3D där vi tydligt kan se exakt hur mycket plats det finns för armeringen. Därtill har det även ökat svårhetsgraden på beräkningsarbetet avsevärt. Det är verkligen precis på håret att det går att räkna hem. Att vi nu lyckats leverera klara och godkända bygghandlingar till Trafikverket känns som en seger. En seger som jag inte tror hade varit möjlig om vi tillsammans inte hade arbetat med senaste tekniken.

Att minimera risker

Genom 3D modellen som Atkins tog fram i bygghandlingen skapades en tydlig bild om det fanns krockar eller andra fel i armeringen. Det underlättar även avsevärt för entreprenören att utvärdera byggbarheten och risk för sämre gjutning på särskilt svåra delar av konstruktionen. Med hjälp av BIM, kan alla parter se varje unika järn i vår bromodell, dess vikt, bockningsvinkel, materialstyrka, längd osv. Dessa uppgifter använder sedan tillverkaren av järnen och levererar klart material till entreprenören Skanska, uppmärkt utifrån modellen. Via 3D modellen kan arbetsledaren tydligare se exakt hur järnen ska placeras på byggarbetsplatsen.

Digitala plattformar istället för traditionella ritningar

Nu har Skanska kommit till arbetet med överbyggnaden på den första bron. Här använder man en surfplatta direkt på plats för att se hur de färdigmärkta armeringsjärnen ska läggas ut. Det finns inga pappersritningar framtagna för arbetet. Informationen via 3D modellen blir helt enkelt mer översiktlig och tillgängligheten skapar ett informationsflöde.
Byggjätten har sedan länge använt BIM och inspirerade teamet från Atkins under uppdragets start med bygghandlingen.

  • Under en samverkansworkshop, tidigt i uppdragsstarten, var det personal från Skanska med livslång erfarenhet som tyckte att BIM för armeringen var nått av det bästa som hänt i branschen. Jag kände att det då är onödigt att vara skeptisk och vågade satsa stort på att använda den nya tekniken för vår del med bygghandlingar i 3D säger Karsten Lyby, teknikansvarig på Atkins.

Framtidens arbetssätt

Sedan oktober 2017 då Atkins inledde uppdraget har vi sett revolutionerade fördelar i det nya arbetssättet. Fördelar som skapat transparens och ett flyt i projektet som övervunnit de svårigheter man tampats med. I höst börjar arbetet med den andra bron som enligt byggnadsplanen är identisk med första fasen.
En anledning till att samverkan drivit BIM i uppdraget är att man utöver att minimera risker – skapar hållbarhet genom effektivitet och leder till mindre förbrukning av jordens resurser.

  • Trots många utmaningar och tidspress längs med uppdraget har vi upplevt en god samverkan som fungerat exemplariskt, vilket gjort arbetet till ett nöje, säger slutligen Karsten Lyby.

Teamet som sitter i Helsingborg verkar övertygade om att de nya erfarenheterna i att lösa komplicerade brobyggen kan komma till nytta när Atkins med samarbetspartners, nu ser nya lösningar i horisonten att ta vid i framtida uppdrag. I dagsläget arbetar vi med att ta fram 3D bygghandlingar åt entreprenören Implenia i projekt ”Varbergstunneln”.