Category:

Just nu jobbar Atkins med att utveckla en app för att du ska kunna låna, byta, hyra eller ge bort saker du annars skulle ha slängt eller köpt.

Projektet är del av innovationsupphandling som gjorts av SAMSA, en samverkansorganisation av kommunala avfallsbolag och kommuner i Blekinge och Skåne. Målet för upphandlingen var att minska utvinning av jungfruliga råvaror och minska avfallsmängderna på återvinningscentralerna. Atkins idé var då att skapa en digital plattform med hemsida via dator och mobil med tillhörande app. Tjänsten är tänkt att vara gratis och riktad till främst privatpersoner som då själva lägger upp och besvarar annonser. En nyckel i konceptet är också att det är ett tydligt grannskapsfokus där en sökning genererar närmsta tillgängliga vara överst i träfflistan.

Innovationsupphandlingen har varit utformad som en tävling där Atkins och  sex andra deltagare gick vidare till en första fas där idén skulle beskrivas närmare och där den skulle presenteras muntligt för SAMSAs projektorganisation. Efter en utvärdering gick Atkins, som enda deltagande företag, vidare till nästa fas som pågår under 2015. I den fasen ska Atkins utveckla en prototyp för tjänsten i form av en app för iPhone. För detta tar Atkins hjälp av tekniska experter på Monterosa AB.

Ambitionen med projektet är att SAMSA ska vara så nöjd med prototypen att de gör en kommersiell upphandling för att lansera tjänsten på allvar under år 2016. Och för att göra en prototyp som är så bra som möjligt vill vi ta del av dina åsikter i utformningen av t.ex. funktioner. Bidra gärna till en bättre värld genom att fylla i vår enkätundersökning som finns här: Länk till enkäten

Samma länk bjuder även in dig till att anmäla intresse om du vill ingå i en testgrupp för iPhone-prototypen.

För att läsa mer om projektet, se även http://www.samsa-innovation.se/