Category:
En djupdykning i BIM

Cuong Nguyen är nationell BIM-ansvarig hos oss. Han har 17 års erfarenhet i branschen. Han började som vägprojektör och har bland annat designat flera av landets motorvägar. Efter detta har han arbetat med IT-produktutveckling av digitala verktyg för infrastrukturbranschen – en bra grund att stå på i sin roll hos oss.

Hej Cuong, kan du berätta lite förenklat vad BIM är?

–Många tror att BIM är 3D-modeller, men det är inte riktigt så enkelt. 3D är en dimension vi jobbar med, men arbetet handlar också om att koordinera olika delar och till en helhet där vi kan tidigt kan hitta brister och risker, åtgärda dessa och skapa en fungerande plan där vi levererar rätt saker, i rätt tid med rätt kvalitet och inom budget. I vår modell kan det finnas olika dimensioner, och i allt större utsträckning är det fler än 3.

Modellen kopplas samman med en lång rad processer; om vi bygger en viss del först, hinner vi då få alla tillstånd vi behöver, hur påverkar det leveranser och hur ser det ut med entreprenörens likviditet? Finns det fysiskt utrymme för transporter på arbetsplatsen? Hur påverkas miljön? Och vad händer med allt detta om vi löser det på ett annat sätt? Det blir snabbt komplext!

Vad innebär fler dimensioner än 3D?  

En vanlig pappersritning är en 2D-modell. I dag arbetar vi digitalt och vi är vana vid 3D-modeller. Det som händer nu är man kopplar in fler dimensioner. Ett exempel är hållbarhet som blir allt mer efterfrågat; allt från utsläpp för maskiner till material och kostnaden för det. Vi vill göra allt så klimatvänligt som möjligt, men måste också hålla budget. Analysen måste göras tidigt så att vi kan göra rätt val från början. Så plötsligt behöver vi ta hänsyn till tid, kostnad och miljö och vår 3D-modell har fått5 dimensioner istället.

Hur vi underhåller förvaltningssystemen blir också en faktor. Anläggningen ska ju leva efter bygget och faktorer som service, underhåll och dokumentation i systemen måste också fungera på ett bra sätt. Med detta har vi fått 6–7 dimensioner. Och på det viset fortsätter det.

Varför är det roligt att jobba med BIM?

Det är spännande att hela tiden hitta nya vägar att lösa problem, optimera vårt arbetssätt och lära sig nytt. Jag tycker också att det är fantastiskt roligt att få arbeta med så många olika kollegor med olika intressen, kunskaper och perspektiv. Jobbet ger en intressant blandning av teknik, innovation och faktiskt – psykologi.

Hur ser det ut i omvärlden på det här området?

Det blir allt vanligare att den här typen av modeller beställs av kunder idag. Samtidigt är det fortfarande många som inte känner inte till detta, eller saknar viss kunskap om det. Då är det vår uppgift att förklara.

Andra branscher ligger längre fram, som till exempel tillverkningsindustrin där de är duktiga på att ta fram avancerade digitala modeller för produkter, som nya bilar och liknande, i tidiga skeden. Genom att titta på andra branscher kan vi se vad som kommer till oss snart. Framtiden är redan här!

Vad tror du kommer hända härnäst inom området?

Redan idag är 5G på väg, IoT och connectivity är begrepp som redan florerat ett tag. Smarta städer byggs och för vår bransch ser jag smarta anläggningar som är uppkopplade med sensorer och optimerar användning, service och underhåll automatiskt. Med 5G kommer mer data kunna skickas och snabbare, det öppnar för många möjligheter. Dessutom kommer självklart ny teknologi utvecklas, och troligen ännu snabbare än idag.

Cuong Nguyen