Category:


Aida Ibisevic och Gabriel Borg har en betydelsefull roll som Data Scientist på Atkins sedan drygt ett år tillbaka. De är utbildade civilingenjörer inom samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) respektive Chalmers. Deras utbildning i kombination med tidigare erfarenhet gör dem unika och värdefulla. Med fokus på innovation och förbättringar driver de projekt med målet att bidra till samhället i stort. Just nu arbetar de på projektet Pixar som syftar till att ta fram ett verktyg som digitaliserar analoga ritningar. Ett arbete som kommer göra verklig skillnad.

– Digitaliseringen är ett faktum och ett måste för de flesta branscher, för att vi tillsammans ska kunna uppnå de globala målen. Det kräver att fler anammar principerna och använder digitala verktyg. Vi vill påvisa nyttan och möjligheter med AI!, inleder Aida.

– Det här innovationsprojektet är vårt sätt att bidra till samhällets utveckling. Det är ingen kompetens eller innovation som vi vill behålla för oss själva utan vår förhoppning och önskan är att fler aktörer ska nyttja det, fortsätter Gabriel.

Samhällsbyggnadsprojekt som driver hållbar utveckling

Samhällsbyggnad är ett omfattande ämne som innefattar alltifrån planering, bebyggelser och förvaltningar av städer till infrastrukturer, byggnader och naturmiljöer som ska bidra till en mer hållbar framtid. Med projektet vill Atkins visa kommuner och myndigheter vägen från att vara analoga till att bli mer digitala – genom att kunna digitalisera föråldrade dokument.

– Många analoga ritningar av våra städer är från 1900-talet. Numera finns det ett ramverk för vad som måste dokumenteras och vad som ska in i databaser. Om en kommun vill bygga om en fastighet och det visar sig vara en gammal byggnation med analogt underlag måste det digitaliseras innan ändringen kan utföras, berättar Gabriel.

– I nuläget är det ett omfattande arbete som är både tidskrävande och kostsamt. Här ser vi utvecklingspotential där vi kan bidra. Vi arbetar för att ta fram ett automatiskt arbetssätt för att göra en analog ritning digital – snabbt och enkelt, berättar Aida.

Rollen som Data Scientist

Både Aida och Gabriel besitter tidigare erfarenhet som tekniska konsulter inom konstruktion, då de har arbetat med BIM, parametrisk design och dataanalyser. Utöver det har de även undervisat och handlett vid KTH, något som Gabriel tog vidare i rollen på Atkins där han varit mentor åt Aida som påbörjade sin anställning några månader senare. De ser positivt på omväxlingen som det innebar att gå in i rollen som Data Scientist.

– Vi arbetar med utveckling och innovation kopplat till Atkins verksamhetsområden – genom maskininlärning, programmering och datavetenskap. Genom datadrivna insikter kan vi påvisa nyttan och de möjligheter som finns, för AI och digitalisering är ofta lösningen på högre kvalitet och effektivare arbetssätt, berättar Aida.

– Det handlar om automatiserade verktyg och datainsamling som frigör tid åt våra kunder. Vi bygger bland annat modeller och tjänster baserat på signaldata, fritext och strukturerad tabulär datainsamling. Vi analyserar nuläget, tar fram KPI:er och utvärderar resultatet. Baserat på den statistiken kan vi vara en rådgivande roll internt och skapa förbättringar som gynnar kunden, avslutar Gabriel.

 

 

2 snabba med Gabriel

Hur kommer det sig att du valde Atkins?

– Jag drivs av att arbeta inom samhällsbyggnad men sökte efter en roll med fokus på digitalisering och data, då fick jag upp ögonen för Atkins och rollen som Data Scientist. Jag fick ett bra första intryck och har trivts bra sedan start!

Berätta om teamet och kulturen

– Teamet här är det bästa! De bidrar till helhetsupplevelsen och vi har en fin kultur med mycket driv och ambition. Alla har en stark vilja att utvecklas och det är både roligt och utmanande att vara i den miljön. I vårt team arbetar vi annorlunda när det kommer till samhällsbyggnad! Vi bidrar till våra kunders utveckling genom skräddarsydda lösningar.

 

 

2 snabba med Aida

Vad är det roligaste med jobbet?

– Att arbeta med intelligenta medarbetare som inspirerar och utvecklar mig. Det är en miljö av konstant lärande. Det viktigaste av allt är att det vi gör genererar samhällsnytta och att det finns ett högre syfte!

Berätta om ett av era projekt

– Utöver Pixar arbetar vi med NLP just nu, det vill säga Natural Language Processing. Vi låser upp potentialen i omfattande mängder fritext som annars bara hade varit text. Vi identifierar återkommande aktiviteter och på så sätt kan vi dra insikter som vi förser våra tekniska experter internt med. De får ett verktyg för att kunna analysera rapporter på ett effektivt vis. Vi vill hjälpa, det är så vi ser på det vi gör!