Category:

När SNC-Lavalin förra året köpte brittiska Atkins uppstod en ny global jättekoncern med en ännu större expertis för att bygga,
förbättra och utveckla vår trafik och samhällsmiljö. Här finns med andra ord spännande utmaningar för ingenjörer.

portratt

SNC-Lavalin är ett globalt företag, verksamt inom ett flertal områden inom framförallt bygg och konstruktion.
Verksamheten i Sverige, där även Atkins numera ingår i, täcker allt inom trafik och samhällsutveckling.
Från de största entreprenader i landet som kräver kunskap i massor av discipliner för arbete för exempelvis Trafikverket,
till mindre samhällsprojekt för små kommuner eller privata aktörer. En nisch där SNC-Lavalin blivit en världsledande
aktör är inom transportsystem genom divisionen Rolling Stock.

 

Här har Daniella Birbas, utbildad till civilingenjör med inriktning maskinteknik vid KTH, arbetat sedan juni 2015 då hon
började som konsult i risk- och säkerhetsgruppen. Hon tillträdde den nuvarande tjänsten som Client Account Manager
tidigare under 2018 och har alltså gjort en resa inom koncernen.

 

– Min nuvarande roll innebär att jag sköter all dialog med mina kunder och är deras representant på bolaget.
I den dialogen krävs det att jag förstår kunden, ser kundens behov och försöker skapa värde för kunden.
Att vara del av ett bolag som nu levererar lösningar ända upp på samhällsbyggnadsnivå, och därmed vara med och skapa framtidens samhälle, inspirerar:

– Vi är det enda bolaget i Sverige som har möjligheten att drifta och förvalta hela trafiksystem. Tidigare var vi begränsade till fordon och signalsystem,
men i och med köpet av Atkins har vi fått in hela samhällsbyggnadsperspektivet vilket är riktigt häftigt, säger Daniella Birbas.

Lukas Öberg arbetar vid Atkins, som numera är del av SNC. Han gick ut från KTH 2018 med en examen som högskoleingenjör med inriktning byggteknik och design:

– Under den sista terminen började jag intressera mig för brokonstruktion. Jag letade runt på nätet och halkade in på Atkins.
Brokonstruktion är ett bra område att starta sin karriär på, det finns ett stort behov och problemen är ofta komplexa och roliga.

Att få vara med och lösa samhällsutmaningar var en av de faktorer som lockade också honom till yrket:

– Det är häftigt att efter en lång karriär som ingenjör kunna åka runt med barnbarnen och peka på broar som man har varit med och konstruerat.
Det som jag arbetar med bevaras och ska stå där en längre tid.

Steget från studier till yrkeslivet upplevs ofta som långt, men han har aldrig tvekat på att han har valt rätt arbetsgivare:

– Det viktigaste när man kommer ut i arbetslivet tror jag är att börja jobba på ett bolag som har tid att lära upp dig ordentligt.
Det har verkligen fungerat jättebra här. Jag har fått ett stort förtroende, jag har egna projekt att arbeta med och jag får stöd i alla frågor.

Daniella Birbas instämmer i att bolaget har mycket att erbjuda ingenjörer:

 

– Här kan man göra skillnad. Jag kan gå hem och säga att jag har varit med och arbetat på stora projekt som roslagsbanans fordon, tunnelbanan eller X 2000.
Med tanke på några av de största utmaningarna vi står inför som samhället – klimatförändring, luftföroreningar och snabbt växande städer – känns det bra att
kunna vara del av lösningen med sitt dagliga arbete. Branschen betydelse kommer därför fortsatt att öka.