Category:

Helsingborg växer, och i takt med det skapas fler projekt.

På följande länk kan man läsa om Helsingborgs Stads 20 större projekt som just avslutas, pågår eller skall startas upp under 2017. Vi på Atkins kan vara stolta att vi är med på 5 stycken av dessa i olika former och skeden.

De vi är involverade i är:
– Drottninggatan/Järnvägsgatan
– 300 bostäder vid krematoriet
– Murar öppnas vid Mariakyrkan
– Rivning och renovering Drottninghög
– Mariastaden växer och växer

Läs mer om alla projekt här:
http://www.hd.se/2017-01-08/har-ar-alla-stora-byggen-2017

drottningsgatan

Turerna har varit många kring stadens paradgata Drottningsgatan/Järnvägsgatan. Nu är det klart att ombyggnaden startar i mars 2017, och ska vara klar i juni 2019. Arbetet kommer att delas in i etapper. Bild: www.hd.se

mariakyrkan

En planerad lekskulptur utanför Mariakyrkan, som ska locka fler barnfamiljer till krogtorget har skapat diskussioner. Men det är inte enda åtgärden staden planerar för att göra Mariatorget till en mer attraktiv mötesplats. Belysningen byts ut och förstärks för att ge ökad trygghet, en del av murarna mot kyrkan rivs och det ska byggas en scen. Krogarnas uteserveringar får också bättre förutsättningar medan man försvårar för obehörig biltrafik att ta sig in på torget. Bild: www.hd.se

Spara

Spara

Spara