Category:

För att minska trafiken och öka framkomligheten i Tollarp, Sätaröd och Sandhusen byggs väg E22 om så att den går norr om Tollarp. Den nya stäckningen blir 15 km av vägen ny motorväg. Vägen beräknas vara färdig för invigning år 2021. 

Från plan till verklighet

Atkins har varit med ända sedan vägplanen togs fram. Just nu bygger Peab vägen och Maria Lööf är Miljösamordnare i projektet, en roll som inneburit såväl utmaningar som lärdomar.  Maria är glad att hon fått chansen att prova på en ganska nischad roll där hon fått möjlighet att följa ett vägbygge i verkligheten.

– Vägen går genom ett jungfruligt landskap, korsar tio vattendrag och skär igenom Linderödsåsen, till det har det finns artskydd, biotopskydd och andra befintliga värden att ta hänsyn till, säger Maria. Jag har lärt mig massor! Något som också varit väldigt nyttigt för mig har varit att få se hur de underlag vi lämnar över fungerar i praktiken i entreprenadfasen. Jag har tagit med mig flera bra lärdomar som vi kan ta med oss till framtida underlag och förenkla för de som utför arbetet.

Vattendragen bjöd på grodor

Projektet tillståndsprövades i tio olika miljödomar och fick stränga krav gällande bland annat grumling av ytvatten. Ytvattenprovtagning har blivit en mycket stor del i projektet. Det har bland annat gjorts mätningar varje timme både upp- och nedströms och vattnet fick vara mellan 50–100 % grumligare nedströms.

– Det låter ju helt rimligt, säger Maria, men eftersom vattendragens grumlighet uppströms legat så lågt som på 0-1 NTU (ett mått på grumlighet) har det i praktiken inneburit att det inte fått ske någon påverkan alls, vare sig naturlig eller från byggverksamheten. Det har räckt med att ett löv drivit förbi eller att en groda hoppat in i mätutrustningen, vilket faktiskt hänt flera gånger!

Kul och utvecklande med byggplatsuppföljning

Som Miljösamordnare har Maria varit med ute på byggplatsen, vilket inte tillhör vanligheterna i hennes jobb som utredare och uppdragsledare. Hon tycker det varit mycket lärorikt att resonera med entreprenörerna, ta del av andra perspektiv samt att se hur en byggarbetsplats fungerar i praktiken. Flera av Marias närmaste kollegor har också tagit tillfället i akt att komma ut och titta på byggarbetsplatsen

– Det är intressant att lyssna på entreprenörerna, menar Maria. Man kan alltid lära sig av hur andra jobbar och från att ta del av olika perspektiv på saker.