Category:

Vi är stolta över att ha tagit fram Programhandling för Kungsgatan åt Trafikkontoret Stockholms stad.

Rasrisk i tunnel under gatan

Tiden sätter sina spår och den tunnel som går under Kungsgatan håller på att vittra sönder.
Därför behöver gatan grävas upp så att renoveringar kan göras. I samband med detta kommer också andra förbättringar utföras.

Läs mer på svt.se