Category:
Tåg från Norrtåg på Botniabanan söder om Umeå.

Som underkonsult till Ramboll är vi mitt uppe i projektering av en bygghandling för den första etappen av Norrbotniabanan. Efter en lång period av marknadsföring av en ny järnväg mellan Umeå och Luleå nåddes 2006 en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet angående ett beslut om att bygga den nya banan.  Beslut om finansiering  dröjde dock och kom först i den nationella transportplanen 2018-2029. I ett första skede byggs sträckan Umeå – Skellefteå.

Kostnaden för att bygga hela Norrbotniabanan uppskattas till drygt 30 miljarder kr. Atkins del för del av Bygghandlingen sträckan Umeå-Dåva motsvarar ca 14,6 miljoner kr. Vi  projekterar spår, signal, el, tele, kanalisation och delar av konstbyggnad  för den 12 km  långa sträckningen. Banan utgår från Umeå och passerar sedan en 1600 meter lång tunnel och 13 broar innan  den når Dåva med en ny järnvägsterminal.

Karta från Norrbotniabanan, www.norrbotniabanan.se

När den 27 mil långa Norrbotniabanan står färdig knyts orterna längs norra norrlandskusten samman, förutsättningarna för  malm och övrig industri ökar betydligt och ett miljövänligt  och hållbart transportsystem knyter samman människor och företag från de nordligaste delarna av Sverige till de södra delarna i Europa.

Karta från Norrbotniabanan, www.norrbotniabanan.se