Category:

​Nu är det byggstart för vårdboendet på Ärrarps ängar där även ett bostadsområde framöver kommer ta form. Atkins har projekterat exploateringsområdet inklusive en anslutande väg.

Vår beställare är Ängelholms kommun som är en en stor beställare till oss på Atkins.Vi har i detta projekt arbetat i nära samarbete med Skanska, som tillsammans med Attendo är de som bygger vårdboendet på Ärrarps ängar.

Vår handling blev klar innan sommaren 2017 och nu byggs alltså det som för ett litet tag sedan bara var tankearbete och sträck på ritningar.

Projektering av exploateringsområdet samt projekteringen av anslutande väg har bedrivits från Atkins kontor i Helsingborg med Fu-Ming Yu som ansvarig projektledare.

Mer att läsa om byggstarten går att läsa här

https://www.hd.se/2017-10-19/byggstart-for-nya-vardboendet-pa-arrarps-angar

traktor