Category:

Det är förvisso långt till sommaren och värmen, men nu byggs det för fullt på Drottninghög i Helsingborg för att möta lata dagar på sandstrand, beachvollybollspel och möjlighet till odling i växthus.

Under hösten 2015 utförde vårt team Samhällsplanering och Miljö Helsingborg uppdrag åt Helsingborgs Stad, gällande upprustning och projektering av nya ytor inom området Drottninghög. Denna entreprenad är nu påbörjad. Uppdragsledare ifrån Atkins har varit Åsa Hadmyr.

Mer om projektet finns att läsa här.

 

644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Så här ska det se ut på grönytan intill friluftsbadet.

Bild lånad från hd.se