Category:

Atkins har fått i uppdrag från Mölndals stad att förprojektera den nya stadsdelen Pedagogen Park.

 

Stadsdelen planeras innefatta cirka 1100 bostäder, livsmedelsbutik, närservice, förskola, äldreboende, arbetsplatser och rekreationsområden. Den nya stadsdelen angörs via Bifrostgatan – som idag har karaktär av transportled men som kommer omvandlas till stadsgata. Uppdraget omfattar också komplicerade arbeten med VA-ledningar.

 

Molndal